Budowa etap II

W tym miejscu możesz zapoznać się z poszczególnymi fazami II etapu budowy.